Jag har jobbat i drygt trettio år som bildlärare och har lång erfarenhet av att föreläsa i grupper. Mina målgrupper är exempelvis skolor, kyrkor och föreningar. Jag har några färdiga "paket", och jag är givetvis öppen för andra förslag. Mina föreläsningar handlar uteslutande om ämnen som berör mig och som ligger mig nära. Kärleken till min mamma är förstås det som ligger mig närmast och jag kan därför kalla den min "favoritföreläsning". Curt Clemens har jag nästan lärt känna genom alla hans klippböcker med material som jag fick låna av sonen Mikael. Paula Beckers brev och dagboksanteckningar går rakt in i hjärtat och när det gäller den offentliga konsten har jag valt ut några enstaka konstnärer som jag känner en stark dragning till. Just nu samlar jag ihop material till en föreläsning om Vincent van Gogh och Paul Gauguin. Två konstnärer med väldigt olika livsstil, vars vägar möttes under en tid. Klicka på bilderna för mer information. 

Kärlek utan ansikte -
Om psykisk ohälsa
 

Curt Clemens -
Färgernas poet

Paula Becker -
Worpswedes ängel

Offentlig konst
i Tranås